Data publikacji: 26.01.2015

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WZORYNATURY.PL

 

DEFINICJE

 

Kupujący/Klient – osoba zdolna do czynności prawnych, korzystająca z witryny sklepu wzorynatury.pl

Sprzedający - Edyta Tymoszuk, ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9, 21-100 Lubartów

NIP: 714 189 07 84

Sklep – sklep internetowy wzorynatury.pl należący do Sprzedającego

 

 

§1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1.      Sklep internetowy wzorynatury.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem wzorynatury.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedającego:

Edyta Tymoszuk

ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9

21-100 Lubartów

NIP: 714 189 07 84

tel.: 725 364 396

e-mail: info@wzorynatury.pl2.      Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych  polskich , nie zawierają kosztu przesyłki, który jest podany oddzielnie. Cena podana przy każdym  towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych  na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.

3.      Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

4.      Towary dostępne w Sklepie są towarami artystycznymi w związku z czym każdy egzemplarz jest unikatowy, opatrzony indywidualnym zdjęciem i opisem, dostępny zawsze jako jeden egzemplarz.

5.      Sprzedający dostarcza dowód zakupu -  fakturę, która stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wyłączenia Sklepu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

7.      Aby korzystać ze Sklepu należy posiadać dostęp do  komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.

 

 

§2 ZAMÓWIENIA

 

1.      Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest posiadanie konta w Sklepie wzorynatury.pl.

2.      Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

3.      Aby złożyć zamówienie Klient powinien dodać wybrane przez siebie towary do „koszyka”  używając ikony „kup!” znajdującej się przy opisie towaru.

4.      Klient podczas korzystania ze Sklepu ma stałą możliwość kontrolowania zawartości „koszyka”, w tym dodawania oraz usuwania towarów znajdujących się w koszyku.

5.      Po zatwierdzeniu przez Klienta zawartości koszyka, Klient (zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami) dokonuje wyboru sposobu dostawy (akceptując Regulamin) oraz sposobu płatności.

6.      Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając e-mail na podany przez Klienta adres.

7.      Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia drogą mailową przez Sklep wzorynatury.pl oferty złożonej przez Klienta.

9.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem w dni w tygodniu (również w święta).

10.  Dopuszcza się wyznaczenie dni zamknięcia Sklepu lub zawieszenia realizacji zamówień Sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego wzorynatury.pl.

 

 

§3 PŁATNOŚCI

 

1.      Klient Sklepu ma do wyboru następujące formy płatności:

a)      przedpłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl, który dba o bezpieczeństwo transakcji

b)      przedpłata przelewem na konto – dane do przelewu:

                Edyta Tymoszuk

                ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9

                21-100 Lubartów

                NIP: 714 189 07 84

nr konta : 84 1140 2004 0000 3502 7535 0469

c)      płatność przy odbiorze pod adresem:

Wytwórnia Pizzy

ul. Jutrzenki 2a

20-538 Lublin

w godzinach pracy Wytworni Pizzy podanych na stronie internetowej: wytworniapizzy.pl

2.      Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar oraz w przypadku wysyłki, kosztów jej wykonania.

3.      Termin płatności wynosi 10 dni licząc od chwili złożenia zamówienia. Płatności niezrealizowane w  ciągu 10 dni od złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży. Klient otrzyma od Sklepu informację drogą mailową o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.

 

 

§4 WYSYŁKA TOWARU

 

1.      Zamówiony towar Sklep wysyła tylko pod adresy znajdujące się na terenie Polski, za pośrednictwem Poczty Polskiej, w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zakupione przez Klienta towary. Czas dostarczenia przesyłki do Klienta wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty za zakupione przez Klienta towary.

2.      W przypadku, gdy klient chce, aby przesyłka została wysłana poza granice Polski, przed złożeniem zamówienia konieczne jest skontaktowanie się ze Sklepem celem ustalenia takiej możliwości i związanych z tym kosztów przesyłki.

3.      Koszt wysyłki wynosi 7 złotych i nie jest uzależniony od ilości zamówionych jednorazowo przez Klienta towarów. Ceny przesyłek są określone również w Cenniku dostawy.

4.      Przed podpisaniem odbioru przesyłki u kuriera lub listonosza prosimy o dokładne przyjrzenie się opakowaniu i sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz zweryfikowanie jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Jeżeli widoczne są na nim jakiekolwiek uszkodzenia, radzimy nie odbierać przesyłki i w obecności listonosza lub kuriera sporządzić Protokół Szkody, który pozwoli szybko i sprawnie przeprowadzić proces reklamacji.

5.      Podpis Klienta złożony podczas odbioru przesyłki u kuriera lub listonosza jest traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.      W przypadku wybrania przez Klienta płatności przy odbiorze, zakupiony towar można odebrać po upływie 2 dni roboczych od chwili dokonania zakupu pod adresem Wytwórnia Pizzy ul. Jutrzenki 2a 20-538 Lublin w godzinach pracy Wytwórni Pizzy podanych na stronie internetowej wytwórniapizzy.pl.

 

 

§5 REKLAMACJE

 

1.      Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2.      Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3.      Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4.      Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w terminie 7 dni na wskazany numer rachunku bankowego lub na kartę, jeśli wpłata została dokonana za pomocą karty płatniczej.

Dane do kontaktu w sprawie reklamacji oraz do wysyłki reklamowanych towarów:

Edyta Tymoszuk, ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9, 21-100 Lubartów, e-mail: info@wzorynatury.pl, tel.:725 364 396

 

 

§6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.      Na podstawie Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2.     Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane w formie elektronicznej na adres: info@wzorynatury.pl lub w formie papierowej na adres: Edyta Tymoszuk, ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9, 21-100 Lubartów.

3.      Klient ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nie noszącym śladów użytkowania, powinien być kompletny (wraz z ewentualnymi materiałami promocyjnymi i/lub gratisowymi). Przesyłki wysyłane „za pobraniem” nie będą odbierane przez właściciela Sklepu.

4.      Sklep w ciągu 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie płatności związane z zakupem.

 

do pobrania: formularz odstąpienia od umowy

 

 

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1.      Podczas procesu zakładania przez Klienta konta w Sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przetrzymywanie jego danych osobowych w celu założenia konta w Sklepie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez właściciela sklepu internetowego wzorynatury.pl (tj. Edyta Tymoszuk, ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9, 21-100 Lubartów). Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie. Klient na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma  prawo do dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania jego danych osobowych.

2.      Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel Sklepu (tj. Edyta Tymoszuk, ul. Juliusza Słowackiego 45A lok. 9, 21-100 Lubartów) przetwarzał i przetrzymywał jego dane osobowe podane w czasie zakładania konta Klienta w Sklepie w celu niezbędny dla procesu realizacji usługi,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przekazanie danych przez Klienta jest dobrowolne.  Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych,  prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania i przetrzymywania danych osobowych.

 

 

§8 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze osoby przeglądającej   witrynę internetową. Więcej o plikach cookies znadziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Na stronie stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • - niezbędne: identyfikator aktywnej sesji; pliki te tworzone są po wejściu użytkownika na stronę i pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu przeterminowania sesji lub zamknięcia przeglądarki

  • - tworzone przez system statystyk Google Analytics; są one niezbędne w celu gromadzenia w pełni anonimowych statystyk odwiedzin strony

Pliki cookies tworzone przez witrynę nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych lub innych, pozwalających na identyfikację użytkownika.

W celu wyłączenia obsługi lub usunięcia plików cookies, należy użyć odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki internetowej. W takim wypadku nie gwarantujemy jednak poprawnego działania witryny. 

§9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.      Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§10 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

2.      Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się treścią i akceptuje postanowienia regulaminu sklepu www.wzorynatury.pl.

3.      Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres info@wzorynatury.pl .